Dầu máy nén khí Kluber Summit FG200

Dầu Kluber Summit FG 200:

Độ nhớt ISO: 46

Chỉ số nhớt: 132

Tỷ trọng 0.834

Nhiệt độ cháy: OF(OC) 530 (277)

Nhiệt độ đông đặc: OF (OC) -60 (-51)

Khuynh hướng tách lớp: 40/40/0(5)

USDA duyệt: H-1

Kosher duyệt: Có

Call Now ButtonTƯ VẤN MIỄN PHÍ