Tag Archives: lọc dầu

Chọn lọc chính hãng hay thay thế tương đương?

Lọc máy nén khí thông thường sẽ gồm 3 loại: lọc dầu, lọc gió, lọc tách nhớt. Lúc thay lọc máy nén khí nên chọn lọc chính hãng hay lọc thay thế tương đương? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các tìm hiểu. Lọc máy nén khí Lọc máy […]